Voor ondersteuning en ontmoeting in Groningen

ben in de buurt logo

Wat is Ben in de buurt?

 

Ben in de Buurt is een samenwerking van Cosis en WerkPro. Wij zijn door de gemeente Groningen aangesteld als hoofdaanbieder voor wmo-zorg in de gebieden Centrum/Oude Wijken en West. Dit komt voort uit het Gebieds Ondersteunend Netwerk (GON). We zorgen ervoor dat inwoners van Groningen passende zorg krijgen bij een passende aanbieder op het gebied van ambulante begeleiding en dagbesteding.

Heb je een hulpvraag?

Je meldt je dan eerst aan bij het WIJ-team in de wijk waar je woont. De WIJ consulent bepaalt in overleg met jou wat je nodig hebt. Als je een beschikking krijgt voor maatwerk, gaat Ben in de Buurt samen met jou op zoek naar passende ondersteuning. Als je geen beschikking krijgt, helpt WIJ jou verder.

Algemene Voorzieningen

 

Ben in de Buurt heeft de volgende algemene voorzieningen:

Partners

Cosis en WerkPro zijn partners in Ben in de Buurt.

Ben in de Buurt werkt samen met WIJ Groningen en andere organisaties om voor alle inwoners de gevraagde ondersteuning te kunnen bieden.

Ben in de buurt werkt als onderdeel van het GON samen met partner-hoofdaanbieders AthomeFirst(Oost), Zuidvooruit(Zuid) en Coöperatie Dichtbij/NNCZ (Haren).

logo at home first Ben in de Buurt
logo zuid vooruit

CONTACT

Zorgprofessionals of ketenpartners kunnen contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

WerkPro – GON Centrum/Oude Wijken:

werkpro@benindebuurt.info

06-15324144 (Stefanne Pol)

06-13777260 (Shari Zschuschen)

06-11413424 (Amerenske Jorna)

Cosis – GON West:

benindebuurt@cosis.nu

KLACHTEN

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Ben in de Buurt (Cosis of WerkPro)? Klik hier voor het klachtenformulier van Cosis (West). Klik hier voor het klachtenformulier van WerkPro (Centrum/Oude Wijken). In de klachtenregeling staat hoe Ben in de Buurt omgaat met klachten.

Calamiteitenprocedure

Wanneer er onverhoopt iets gebeurt dat niet de bedoeling is en schade oplevert voor een cliënt is er sprake van een calamiteit. Klik hier .voor de procedure die gevolgd wordt in geval van een calamiteit.

Ben in de Buurt is een samenwerking van: