Voor ondersteuning en ontmoeting in Groningen

Wat is Ben in de buurt?

Ben in de Buurt is een samenwerking van Cosis en WerkPro. Wij zijn door de gemeente Groningen aangesteld als hoofdaanbieder voor wmo-zorg in de gebieden Centrum/Oude Wijken en West. Dit komt voort uit het Gebieds Ondersteunend Netwerk (GON). We zorgen ervoor dat inwoners van Groningen passende zorg krijgen bij een passende aanbieder op het gebied van ambulante begeleiding en dagbesteding.

Heb je een hulpvraag?

Je meldt je dan eerst aan bij het WIJ-team in de wijk waar je woont. De WIJ consulent bepaalt in overleg met jou wat je nodig hebt. Als je een beschikking krijgt voor maatwerk, gaat Ben in de Buurt samen met jou op zoek naar passende ondersteuning. Als je geen beschikking krijgt, helpt WIJ jou verder.

Onze Ben in de Buurt Teams

Ben in de Buurt werkt samen met tientallen zorgaanbieders, maar levert zelf ook ambulante begeleiding. We werken samen met inwoners aan de doelen die zij met het WIJ-Team hebben opgesteld. Ben in de Buurt doet vervolgens wat nodig is om ervoor te zorgen dat een inwoner weer goed in de schoenen komt te staan.

Ons team heeft ruime ervaring met ondersteuning aan personen met vormen van neuro-diversiteit (waaronder ASS, ADHD / ADD), NAH, sociale angststoornis, hoarding, persoonlijkheids-problematiek zoals borderline en vormen van psychische kwetsbaarheid.
Daarnaast geven we veel ondersteuning aan personen die moeilijk leren en personen die gebaat zijn bij laagdrempelig contact.

Voor wie zijn de Ben in de Buurt Teams?

  •  Volwassenen in de WMO die ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te blijven en mee te doen in de samenleving.
  • Inwoners die woonachtig zijn in het postcodegebied van Centrum/Oude Wijken of West.

Cursusaanbod

Inwoners van de gebieden West en Centrum/Oude-Wijken die een zorgindicatie voor individuele begeleiding hebben kunnen ook gebruikmaken van onze cursussen – ook als ze door een andere organisatie geholpen worden.

  • Fijn (t)huis – Wil jij in de toekomst (weer) zelfstandig gaan wonen? De cursus een ‘Fijn (t)huis’ daagt je uit om actief aan de slag te gaan met zelfstandig wonen. In deze cursus gaan we samen nadenken over wat voor jou belangrijk is als het gaat om een eigen huis.
  • Baas in eigen portemonnee – Wil jij meer weten over financiën? Wil je ontdekken hoe jij omgaat met je financiële situatie? Ben je benieuwd hoe anderen het doen? Zou je willen weten waar jij goed in bent en wat je moeilijk vindt als het om geld gaat?

Heb je interesse of wil jij je aanmelden voor een cursus? Neem dan via je begeleider contact op met Sylvia Schoots, klantregisseur bij Cosis, door een mail te sturen naar benindebuurt@cosis.nu.

Algemene Buurtvoorzieningen

Ben in de Buurt heeft de volgende algemene voorzieningen:

Partners

Cosis en WerkPro zijn partners in Ben in de Buurt.

Ben in de Buurt werkt samen met WIJ Groningen en andere organisaties om voor alle inwoners de gevraagde ondersteuning te kunnen bieden.

Ben in de buurt werkt als onderdeel van het GON samen met partner-hoofdaanbieders AthomeFirst(Oost), Zuidvooruit(Zuid) en Coöperatie Dichtbij/NNCZ (Haren).

logo at home first Ben in de Buurt
logo zuid vooruit
ben in de buurt logo

CONTACT

 

Zorgprofessionals of ketenpartners kunnen contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

WerkPro – GON Centrum/Oude Wijken:

werkpro@benindebuurt.info

06-15324144 (Stefanne Pol)

06-13777260 (Shari Zschuschen)

06-11413424 (Amerenske Jorna)

Cosis – GON West:

benindebuurt@cosis.nu

Klachten

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Ben in de Buurt (Cosis of WerkPro)? Klik hier voor het klachtenformulier van Cosis (West). Klik hier voor het klachtenformulier van WerkPro (Centrum/Oude Wijken). In de klachtenregeling staat hoe Ben in de Buurt omgaat met klachten.

Calamiteitenprocedure

Wanneer er onverhoopt iets gebeurt dat niet de bedoeling is en schade oplevert voor een cliënt is er sprake van een calamiteit. Klik hier voor de procedure die gevolgd wordt in geval van een calamiteit.

Ben in de Buurt is een samenwerking van